ვებსაიტის გამოყენების წესები და პირობები

1. პირობები

ამ ვებგვერდზე წვდომისას, რომელიც ხელმისაწვდომია http://ge.jstg6.com -იდან, თქვენ ეთანხმებით ამ ვებგვერდის გამოყენების წესებისა და პირობების დაცვას და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შეთანხმებაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობას, თქვენ გეკრძალებათ ამ საიტზე შესვლა. ამ ვებგვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებადართულია მასალების ერთი ასლის დროებით გადმოწერა dengqiao ფაქტორი ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გარდამავალი სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა საკუთრების უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ:

ეს საშუალებას მისცემს dengqiao ფაქტორი შეწყვიტოს რომელიმე ამ შეზღუდვის დარღვევა. შეწყვეტისთანავე შეწყდება თქვენი ნახვის უფლება და თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალები, იქნება ეს დაბეჭდილი თუ ელექტრონული ფორმატი. მომსახურების ეს პირობები შეიქმნა მომსახურების გენერატორის პირობების დახმარებით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

dengqiao ფაქტორი ვებსაიტზე არსებული ყველა მასალა მოცემულია "როგორც არის". dengqiao ფაქტორი არ იძლევა გარანტიას, შეიძლება იყოს გამოხატული ან ნაგულისხმევი, ამიტომ უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას. უფრო მეტიც, dengqiao ფაქტორი არ აკეთებს რაიმე სახის განცხადებებს მის ვებგვერდზე მასალების გამოყენების სიზუსტეზე ან სანდოობაზე, ან სხვაგვარად ეხება ამ მასალებს ან ამ ვებგვერდზე დაკავშირებულ საიტებს.

4. შეზღუდვები

dengqiao ფაქტორი ან მისი მომწოდებლები არ აგებენ პასუხს ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც წარმოიქმნება dengqiao ფაქტორი ვებსაიტზე მასალების გამოყენების ან უუნარობის გამო, თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ dengqiao ფაქტორი ან ამ ვებგვერდის ავტორიზებული წარმომადგენელი ინფორმირებულია ზეპირად ან წერილობით, ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა შეზღუდვას ნაგულისხმევი გარანტიების ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვის შემთხვევითი ზიანისათვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. გადასინჯვები და ერრატა

dengqiao ფაქტორი ვებგვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. dengqiao ფაქტორი არ დაგპირდება, რომ ამ ვებგვერდის ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. dengqiao ფაქტორი შეუძლია შეცვალოს მის ვებგვერდზე განთავსებული მასალები ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. dengqiao ფაქტორი არ იღებს რაიმე ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

dengqiao ფაქტორი არ გადახედავს მის ვებგვერდზე მიბმულ ყველა საიტს და არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ამგვარი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის არსებობა არ ნიშნავს საიტის dengqiao ფაქტორი მოწონებას. ნებისმიერი დაკავშირებული ვებგვერდის გამოყენება არის მომხმარებლის რისკის ქვეშ.

7. საიტის გამოყენების პირობები ცვლილებები

dengqiao ფაქტორი -მა შეიძლება გადახედოს ამ ვებ – გვერდის გამოყენების პირობებს ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ხართ შეზღუდული გამოყენების წესებისა და პირობების მიმდინარე ვერსიით.

8. თქვენი კონფიდენციალურობა

გთხოვთ წაიკითხოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

9. მოქმედი კანონი

dengqiao ფაქტორი ვებგვერდზე დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია უნდა რეგულირდებოდეს ცულის კანონებით, კანონის კონფლიქტის დებულებების მიუხედავად.